Vrienden van de stichting

Vrijwilligers stichting KTL

Het in de vaart houden van onze oude landingsvaartuigen wordt door vele vrijwilligers met enorm veel passie en enthousiasme gedaan. Velen hebben vanuit eerdere actieve dienst veel ervaring met het onderhouden van de boten.

Draagt u onze stichting een warm hart toe en wilt u vrienden van de stichting worden dan kan dit! Voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal €15,- ben u al ‘vriend van de stichting’.

Door gebruik te maken van onderstaand formulier machtigt u de stichting tot wederopzegging van het incasseren van de door u toegezegde bijdrage. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om ons financieel te ondersteunen dan kunt u contact opnemen met een van de leden van het bestuur.