Bestuur

Voor algemene informatie kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Algemene zaken. Verder zijn de afzonderlijke bestuursleden ook rechtstreeks te benaderen via een eigen e-mailadres.

Algemene zaken
info@ktl-nederland.nl

Voorzitter
voorzitter@ktl-nederland.nl

Penningmeester
penningmeester@ktl-nederland.nl

Secretaris
secretaris@ktl-nederland.nl

Hoofd vlootbeheer
vlootbeheer@ktl-nederland.nl

Hoofd technische dienst
technischedienst@ktl-nederland.nl

Fondsenwerving
fondsenwerving@ktl-nederland.nl