Doelstelling

SEMPER HUMIDI PEDES is de wapenspreuk van Keep them Landing, hetgeen “altijd natte voeten” betekent. Stichting KTL houdt zich bezig met het in beheer krijgen, het onderhouden en operationeel tonen van historische landingsvaartuigen van de Koninklijke Marine en die van het Korps Mariniers in het bijzonder.

Omdat het amfibisch opereren van het korps mariniers al jaren in gezamenlijkheid met het Engelse korps mariniers (UK/NL Landing force) hebben Nederlandse landingsboot bemanningen binnen deze samenwerking  ook tijdens crew trainingen en uitwisselingen gevaren op Britse Landingsvaartuigen. Onze stichting poogt ook dit element mee te nemen binnen haar operaties.

In 2018 is besloten te gaan zoeken naar geallieerde wrakken in het IJsselmeer ter genoegdoening van nabestaanden.
Hierin betrekken we veteranen die we meenemen in een, voor hun “vertrouwde omgeving”. We organiseren informatiedagen t.b.v. jeugd op basis van een educatief programma in relatie totde 2e Wereldoorlog, en dan in het bijzonder gericht op amfibische operaties.