Beschermheer

Sinds de oprichting van de stichting Keep Them Landing(KTL) heeft deze een beschermheer. Momenteel is dit de commandant der Mariniers, Brigadegeneraal Jeff Mac Mootry.

25 aug 2017 – heden

Brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry is per 25 augustus 2017 Commandant Korps Mariniers en directeur Operaties Commando Zeestrijdkrachten. Mac Mootry begint in 1985 als dienstplichtige bij het Korps Mariniers. Na de Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers is hij 6 jaar pelotonscommandant. Hij behaalt de kwalificaties berg- en wintergetraind, parachutist en commando.

In 1992 volgt een uitzending naar Cambodja en in 1995 naar Haïti. Daarna neemt hij als commandant van een detachement mariniers deel aan de NAVO Stabilisation Force in Bosnië. Hij is enkele jaren actief op het gebied van speciale operaties en 3 jaar compagniescommandant. In 2010 is Mac Mootry hoofd Operaties van Task Force Uruzgan. In september 2012 krijgt hij het commando over het Tweede Mariniersbataljon. De eenheid draagt onder meer bij aan antipiraterijmissies en de EU-battlegroup. Sinds eind mei 2014 is hij Chef Kabinet van de Commandant der Strijdkrachten.

Voormalige beschermheren

Open de folder voor meer informatie

Luitenant-Kolonel J.J. Severs

01 feb 2002 – 11 dec 2003

Luitenant-Kolonel R. van Rijswijk

11 dec 2003 – 25 feb 2005

Majoor A. van Gils

25 feb 2005 – 25 aug 2005

Generaal R. Zuiderwijk

25 aug 2005 – 21 maa 2008

Brigadegeneraal R. Verkerk

21 maa 2008 – 30 maa 2012

Brigadegeneraal R. G. Oppelaar

30 maa 2012 – 18 maa 2016

Brigadegeneraal F. van Sprang

18 maa 2016 – 25 aug 2017