Zaterdag 19 maart 2022 werd de eerste interne opleiding tot landingsvaartuigbestuurder afgesloten met een examen. Alle 3 de kandidaten zijn hiervoor geslaagd. Mede dank aan de vrijwilligers die mannetje-voor/mannetje-achter waren tijdens de opleiding die toch wel 2 jaar in beslag nam, met tussenpozen, en niet te vergeten de instructeurs. Sam van Diepen, Johann Kasten en Klaas Keekstra van harte gefeliciteerd.
En natuurlijk was er gebak van de Voorzitter