Tijdens het bezoek van Minister Ank Bijleveld aan de troepen in Afghanistan is er een korte ontmoeting geweest tussen de voorzitter van stichting KTL en de aanwezige minister. Een en ander gebeurde onder begeleiding van generaal Oppelaar (erelid stichting KTL).   Na een saamhorigheidslunch in de bar Lions Rock op het Nederlandse kamp Dutch Mountain was er gelegenheid om met de minister van gedachten te wisselen.

Onze voorzitter heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de minister te spreken over een aantal zaken. Gespreksonderwerp was o.a. het veteranenbeleid. Na het bezoek aan de Nederlandse militairen vertrok de delegatie weer naar Nederland.

voorzitter KTL hier op de foto met generaal Oppelaar