Evenals vorig jaar heeft de stichting KTL zich opgegeven voor de landelijke actie ‘NL doet’. Een aantal vrijwilligers heeft zich hiervoor aangemeld en enthousiast meegeholpen met het (grotendeels) schuren van de Lima’s. We kijken terug op een geslaagde en bovenal gezellige dag.

Namens de stichting KTL iedereen hartelijk bedankt.