De stichting KTL is na inspanningen van Wijnand Bearken eigenaar (constante bruikleen) van een sonarsysteem (Hummingbird) geworden. Hiermee zijn we in staat om bodemonderzoek te verrichten met onze LCVP’s, om zodoende – in de tijd dat er geen evenementen zijn – te kunnen zoeken naar vliegtuigwrakken van Amerikaanse, Engelse en Duitse vliegtuigen.¬† Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan het terugvinden van gecrashte vliegbemanningen die na de 2e wereldoorlog nog steeds als vermist te boek staan.

Er liggen nog honderden vliegtuigwrakken in IJsselmeer en Waddenzee. Binnen afzienbare tijd gaan we sonaroperators opleiden en een aanvang maken met deze activiteit. Liefhebbers kunnen zich opgeven bij Wijnand Baerken, een van de projectleiders.

Tekst Rick van den Heuvel