In opdracht voor het Mariniersmuseum Rotterdam is in 2016 een start gemaakt met de restauratie van onze ‘Lima 13’ (LCA 9513). Bij FishFlow Innovations in Medemblik vond de stichting KTL onderdak. Door dezelfde firma is een groot deel van de polyester body gerestaureerd. Omdat een aantal onderdelen niet meer aanwezig was of onherstelbaar beschadigd zijn veel onderdelen opnieuw gemaakt.
Het zou onmogelijk gelukt zijn als er binnen de groep vrijwilligers niet zoveel kennis van de oude landingsvaartuigen aanwezig was. Velen hebben in een grijs – en soms minder grijs – verleden zelf gewerkt met en gesleuteld aan deze boten. Een schat aan ervaring wat bij de restauratie goed van pas kwam!

De restauratie van de ‘Lima 13’ nadert zijn voltooiing. Als stichting zijn we dan ook buitengewoon trots op het resultaat. Grote dankbaarheid gaat uit naar FishFlow Innovations die ons ruimte beschikbaar heeft gesteld. Maar ook het zeer vakkundig restaureren van de body van de ‘Lima 13’ en het geven van waardevolle adviezen.

Niet minder dankbaar zijn we voor de vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet!